IT@BANK to jedna z największych branżowych konferencji w Polsce, poświęcona obszarom informatyki bankowej.

Wydarzenie organizowane przez „Miesięcznik Finansowy Bank” co roku gromadzi kilkuset ekspertów IT, naukowców i finansistów, dając pole do merytorycznych dyskusji o nowych technologiach. Głównymi zagadnieniami tegorocznej edycji było Customer Experience i Cyber Security, tak bliskie działalności Axium.

Jako srebrny partner marki Avaya – Axium oferuje kompleksowe i zintegrowane systemy do komunikacji i obsługi klienta w bankach. Zaprezentowane przez nas wideokonferencje i wielokanałowe rozwiązania do komunikacji, wzbudzały duże zainteresowanie wśród naszych gości. Stoisko Axium było aktywnym miejscem spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń o wdrożeniach teleinformatycznych w sektorze finansowym.

Wszystkim odwiedzającym nasze stoisko dziękujemy za ciekawe rozmowy i zapraszamy do dalszego kontaktu