utm

Unified Threat Management

Firmy, niezależnie od swojej wielkości, muszą skutecznie chronić swoje sieci przed atakami cybernetycznymi, kradzieżą danych i innymi zagrożeniami. W tym celu, konieczne jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań dla cyberbezpieczeństwa, takich jak system UTM (Unified Threat Management).

Najczęstsze zagrożenia dla sieci

ataki hakerskie
 
złośliwe oprogramowanie
 
phishing
 
ransomware
 
inne

Nowoczesne rozwiązania dla cyberbezpieczeństwa

firewall
 
antywirusy
 
systemy wykrywania intruzów (IDS/IPS)
 
urządzenie UTM

Co to jest urządzenie UTM?

UTM (Unified Threat Management) to zaawansowane narzędzie i system ochrony sieci, który integruje wiele funkcji i narzędzi związanych z cyberbezpieczeństwem w jednym urządzeniu lub systemie. Dzięki temu, organizacje mogą skonsolidować swoje rozwiązania bezpieczeństwa, co ułatwia zarządzanie i utrzymanie ochrony przed różnymi zagrożeniami.

czym jest utm

Funkcje i Narzędzia UTM

Zapora sieciowa (firewall)
Chroni sieć przed nieautoryzowanym dostępem i kontroluje ruch sieciowy.

System wykrywania i zapobiegania intruzom (IDS/IPS)
Monitoruje sieć w celu wykrywania nieautoryzowanych aktywności i ataków sieciowych.

Filtrowanie treści
Blokuje niepożądane treści, takie jak strony internetowe związane z pornografią, przemocą itp.

VPN (Virtual Private Network)
Umożliwia bezpieczne połączenie zdalne do sieci firmowej, zapewniając szyfrowanie i poufność danych transmitowanych przez publiczne sieci.

Ochrona przed atakami DDoS
Pomaga w zapobieganiu atakom typu Denial of Service (DoS) i Distributed Denial of Service (DDoS), które mają na celu wyłączenie dostępu do sieci.

Monitorowanie ruchu sieciowego
Umożliwia śledzenie i analizę ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym, identyfikację podejrzanych aktywności i wykrywanie nieznanych zagrożeń.

Antywirus
Skanuje i blokuje złośliwe oprogramowanie oraz wirusy.

Antyspam
Blokuje niechcianą pocztę e-mail, eliminując zagrożenia związane z phishingiem i złośliwymi załącznikami.

Audyt zgodności
Wspiera organizacje w spełnianiu wymogów regulacyjnych poprzez monitorowanie i raportowanie działań związanych z bezpieczeństwem sieci.

Zalety korzystania z urządzenia UTM

Wszechstronność

System klasy UTM łączy w sobie wiele funkcji bezpieczeństwa, eliminując potrzebę stosowania wielu oddzielnych narzędzi. Jest to bardziej wydajne, oszczędza czas i zasoby administracyjne.

Skuteczność

Zintegrowane narzędzia w systemie UTM współpracują ze sobą, umożliwiając lepszą detekcję, reakcję i eliminację zagrożeń. Pozwala to na szybszą i bardziej skuteczną ochronę sieci.

Prostota zarządzania

Zamiast zarządzać wieloma oddzielnymi rozwiązaniami, system UTM umożliwia centralne zarządzanie i monitorowanie wszystkich aspektów bezpieczeństwa sieciowego.

Wydajność sieci

Integracja różnych funkcji bezpieczeństwa w jednym urządzeniu minimalizuje opóźnienia i przepustowość sieci, zapewniając płynne działanie.

Oszczędność kosztów

Zakup i utrzymanie pojedynczego urządzenia UTM jest często bardziej opłacalne niż kupowanie i zarządzanie wieloma oddzielnymi urządzeniami lub rozwiązaniami.

Skalowalność

Systemy UTM są często skalowalne, co oznacza, że można dostosować ich funkcjonalność do potrzeb rosnącej firmy. Małe firmy mogą rozpocząć od podstawowych funkcji, a następnie rozbudować ochronę sieci w miarę rozwoju działalności.

Czym UTM różni się od Firewalla?

Podstawową różnicą między systemem UTM a tradycyjnym firewallem jest zakres funkcji. Firewall koncentruje się głównie na kontroli ruchu sieciowego i zabezpieczaniu punktu dostępu do sieci. Natomiast system UTM oferuje szerszy zakres funkcji i narzędzi, które przekraczają tradycyjne funkcje firewalla. Oprócz kontroli ruchu sieciowego, UTM łączy w sobie dodatkowe funkcje, takie jak antywirus, system wykrywania i zapobiegania intruzom (IDS/IPS), filtrowanie treści, VPN, antyspam, ochrona przed atakami DDoS, monitorowanie ruchu sieciowego i audyt zgodności.


W porównaniu do firewalla, system UTM zapewnia bardziej kompleksowe podejście do bezpieczeństwa sieciowego. Firewall skupia się głównie na blokowaniu nieautoryzowanego ruchu sieciowego i ochronie punktu dostępu do sieci. Natomiast UTM oferuje wiele dodatkowych narzędzi, które pozwalają na wykrywanie i zapobieganie zaawansowanym zagrożeniom, takim jak ataki hakerskie, złośliwe oprogramowanie, phishing czy ataki DDoS.


Innym ważnym aspektem różnicy między UTM a tradycyjnym firewall jest integracja. W przypadku systemu UTM, wszystkie funkcje i narzędzia są zintegrowane w jednym urządzeniu lub systemie. Oznacza to, że wszystkie elementy bezpieczeństwa działają razem, wymieniając informacje i wiedzę na temat zagrożeń. Firewall zwykle jest pojedynczym punktem kontroli i nie oferuje takiej integracji.

Warto podkreślić, że firewall jest nadal ważnym elementem architektury bezpieczeństwa sieciowego. Jednak w przypadku organizacji, które potrzebują bardziej zaawansowanych funkcji i kompleksowej ochrony sieci, system UTM jest często bardziej zalecanym rozwiązaniem.

UTM a bezpieczeństwo sieci w małych firmach

Małe firmy często mają ograniczone zasoby finansowe i ludzkie do poświęcenia na zabezpieczenia sieciowe. Mogą także nie posiadać specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia w obszarze cyberbezpieczeństwa. Z tego powodu często stają się łatwym celem dla cyberprzestępców, którzy szukają słabych punktów we wrażliwych systemach. Dla małych firm, które chcą zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo swojej sieci, systemy UTM są często rekomendowanym rozwiązaniem.

System UTM oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa w jednym urządzeniu lub systemie, co jest korzystne dla małych firm, które nie mają zasobów na zakup i utrzymanie wielu oddzielnych narzędzi bezpieczeństwa.

Systemy UTM oferują zaawansowane funkcje i narzędzia w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie i monitorowanie ochrony sieci. Korzystanie z systemu UTM przynosi wiele korzyści, takich jak wszechstronność, kompleksowa ochrona, prostota zarządzania, kosztowa efektywność i skalowalność.

Ssystem UTM stanowi oszczędność czasu i kosztów, eliminując konieczność zakupu i zarządzania wieloma oddzielnymi narzędziami bezpieczeństwa. Zintegrowane funkcje w systemie UTM umożliwiają skuteczną ochronę sieci przed różnorodnymi zagrożeniami, takimi jak ataki hakerskie, złośliwe oprogramowanie, phishing, a także pomagają w spełnianiu wymogów regulacyjnych.

Ssystem UTM stanowi oszczędność czasu i kosztów, eliminując konieczność zakupu i zarządzania wieloma oddzielnymi narzędziami bezpieczeństwa. Zintegrowane funkcje w systemie UTM umożliwiają skuteczną ochronę sieci przed różnorodnymi zagrożeniami, takimi jak ataki hakerskie, złośliwe oprogramowanie, phishing, a także pomagają w spełnianiu wymogów regulacyjnych.

W obecnej erze nowych technologii i rosnących zagrożeń cybernetycznych, inwestowanie w system UTM staje się coraz bardziej istotne dla małych firm. Działając jako centralny punkt zarządzania i ochrony sieci, system UTM pozwala na skuteczne zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na zagrożenia, zapewniając bezpieczeństwo i spokój w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Nasi partnerzy

zyxel

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami