Polityka prywatności

1. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkownika strony internetowej www.axium.pl (dalej: Użytkownik), w celach marketingowych na podstawie formularza kontaktowego znajdującego się na niniejszej stronie internetowej jest Axium Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-146) w budynku Corius przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem NIP 51231001632.
 2. W przypadku podania przez Użytkownika informacji o jego danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i faksu lub innych danych identyfikacyjnych, informacje takie nie będą udostępniane (do wspólnego użytku, na sprzedaż lub w ramach kontaktów Administratora) osobom trzecim, chyba że Administrator zostanie do tego upoważniony przez Użytkownika lub obowiązek ujawnienia takich danych będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

2. Prywatność i bezpieczeństwo

 1. Administrator przykłada dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu czy adresu e-mail. Działalność prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. Chronione są również dane przekazywane za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 3. Użytkownik sam decyduje, czy i jakie dane powinien udostępnić Administratorowi wyrażając na to dobrowolną zgodę.
 4. Administrator chroni dane Użytkownika przed utratą, uszkodzeniem, sfałszowaniem, manipulacją, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem. Administrator gwarantuje wgląd i możliwość weryfikacji podanych danych osobowych.
 5. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu przesłania mu oferty na swoje produkty i usługi.

3. Modyfikacja danych i odwołanie zgody przez Użytkownika

 1. Jako Użytkownik masz prawo w dowolnym momencie do:
  • żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • dostępu do swoich danych osobowych
  • zmiany tych danych;
  • całkowitego usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  • przeniesienia danych do innego podmiotu;
  • żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 2. Korzystanie z tych praw jest możliwe za pośrednictwem:
  • tel. (+48 22) 490 96 09
  • pocztą elektroniczną na adres: marketing@axium.pl;
  • pisemnie na adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa

4. Podstawa prawna i organ nadzoru

 1. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownik może wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, którym w przypadku Administratora jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; T: (+48) 22 531 03 00; E: kancelaria@giodo.gov.pl; F: (+48) 22 531 03 01.

5. Pliki cookie

 1. Pliki cookies to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego podczas lub po zakończeniu odwiedzin stron internetowych, w tym stron internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych, służą m.in. do zapamiętywania preferencji Użytkownika, ograniczenia wyświetlania wyskakujących okienek na stronie oraz jej bezpieczeństwa. Niektóre funkcjonalności na naszej stronie mogą nie działać, jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na instalację plików Cookies.
 3. Instalacja plików Cookies lub uzyskanie do nich dostępu nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na jego urządzeniu końcowym.

6. Jakiego rodzaju plików cookie używamy?

 1. W ramach strony internetowej Administratora stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
 2. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, nawet po opuszczeniu strony internetowej.
 4. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Administratora jest w szczególności:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Administratora korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu Administratora (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. Główne pliki cookie, z których korzystamy to:
  • Google Analytics
  • Hotjar

7. Jak nie wyrazić zgody na instalację plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki?
Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies w celu zapewnienia Użytkownikowi wygodnego korzystania ze stron internetowych i ich poprawnego wyświetlania.
Użytkownik, który nie chce, aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może odmówić ich instalacji w następujący sposób

 1. Przeglądarka Internet Explorer: z menu głównego wybrać „Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji „Prywatność” wybrać „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookie;
 2. Przeglądarka Mozilla Firefox: z menu należy wybrać „Narzędzia”, a następnie „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”;
 3. Przeglądarka Opera: z menu należy wybrać „Narzędzia”, a następnie z „Preferencji” wybrać „Zaawansowane”, a następnie „Pliki cookie”;
 4. przeglądarka Google Chrome: z menu po prawej stronie należy wybrać „Opcje”, a następnie „Dla zaawansowanych” i „Ustawienia plików cookie”.

Wymienione powyżej przeglądarki zostały podane jako przykłady. Ze względu na dużą różnorodność przeglądarek używanych przez Użytkowników, mogą istnieć pewne różnice w dostosowywaniu ich ustawień, aby zapobiec instalacji plików cookie. Zazwyczaj informacje o plikach cookie można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć najczęściej na stronie internetowej producenta przeglądarki.

8. Hotjar

 1. Na naszej stronie internetowej używamy narzędzia Hotjar, które monitoruje i rejestruje zachowanie użytkownika na stronie internetowej. Narzędzie to rejestruje dane o zachowaniu użytkownika, takie jak: wejście na stronę, nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Gromadzone są również informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki lub plików cookie.
 2. Hotjar nie gromadzi ani nie przechowuje informacji osobowych (w tym danych osobowych) Użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności Hotjar można znaleźć na stronie: https://www.hotjar.com/privacy.
 3. Jeśli nie chcesz, aby Twoja aktywność w witrynie była mierzona przez Hotjar, skorzystaj z następującego łącza: https://www.hotjar.com/opt-out.